Motorrijden Zonder Motorrijbewijs: Boete en Gevolgen
07 januari 2019 

Motorrijden Zonder Motorrijbewijs: Boete en Gevolgen

Motorrijden zonder geldig motorrijbewijs is in strijd met de wet. Als de politie je aanhoudt, leidt dat tot een boete. Daarnaast zijn er mogelijk andere gevolgen die afhankelijk van de situatie zijn. Bijvoorbeeld vervolging in verband met recidive.

Hoe hoog is de boete voor motorrijden zonder motorrijbewijs en zijn er andere gevolgen? De boete voor motorrijden zonder motorrijbewijs is 380 euro in 2019. Bij een vergeten rijbewijs is de boete 95 euro net als bij een verlopen rijbewijs (

Het rijden op een motor zonder geldig rijbewijs leidt tot een boete als het rijbewijs minder dan een jaar is verlopen. Als er sprake is van ongeldigheid van minimaal een jaar of als je geen rijbewijs hebt, volgt een strafbeschikking. Bij herhaling krijg je een dagvaarding.

Motorrijden zonder motorrijbewijs is strafbaar

Er zijn verschillende vormen van motorrijden zonder motorrijbewijs. Bijvoorbeeld het rijden zonder de bevoegdheid daarvoor te hebben gehaald. Of het rijden zonder geldig rijbewijs, omdat deze is verlopen. Of het rijden op de motor tijdens een rijverbod.

Bijvoorbeeld als het rijbewijs eerder is ingenomen. In alle gevallen is er sprake van een strafbaar feit. Er zijn hiervoor regels in de Wegenverkeerswet opgenomen in artikel 107 lid 1 en in artikel 9 WVW.

Voorbeelden van motorrijden zonder motorrijbewijs

 • Rijden op motor zonder motorrijbewijs te hebben gehaald
 • Rijden op motor met verlopen motorrijbewijs
 • Rijden op motor tijdens een rijverbod
Motorrijden zonder rijbewijs, berouw komt na de zonde

Motorrijden zonder rijbewijs, berouw komt na de zonde

Het eerstgenoemde artikel voorziet in gevallen dat er in het geheel geen rijbewijs aanwezig is. Zoals mensen die een motor kopen zonder rijbewijs en dan de motor wel gaan ophalen en hem naar huis rijden. Of als de motor in de schuur staat, het toch niet kunnen laten om er af en toe op te rijden.

Zeg maar wat ik had toen ik 15 jaar oud was en waarbij er al een brommer in de garagebox stond, tja dat blijft lastig. Het is wel een hele slechte start als je gepakt wordt bij het motorrijden zonder rijbewijs, terwijl je nog moet beginnen met motorrijden.

Bij de toepassing van artikel 9 is er wel een geldig rijbewijs, maar geen bevoegdheid om te rijden aanwezig. Bijvoorbeeld na een invordering van het motorrijbewijs of na een ongeldigverklaring. Ook een ontzegging van de rijbevoegdheid ligt in het verlengde van artikel 9 WVW. Het soort straf en de hoogte varieert, zoals een geldboete of een hechtenis.

Om de gelijkheid in recht te bevorderen zijn er richtlijnen voor het openbaar ministerie beschikbaar om straffen op te leggen. Rijd je op de motor zonder rijbewijs en is dit een eerste overtreding? Dan krijg je een boete zonder tussenkomst van een rechter.

Bij een tweede overtreding binnen vier jaar ontvang je een dagvaarding. Dan moet je voor de kantonrechter verschijnen. In dat geval eist het openbaar ministerie doorgaans een geldboete en mogelijk een voorwaardelijke hechtenis. Bij iedere volgende overtreding voor het motorrijden zonder motorrijbewijs volgt een hogere strafeis.

Oplopende straf bij overtredingen

 • Eerste overtreding: boete zonder tussenkomst rechter
 • Tweede overtreding binnen 4 jaar: geldboete en (mogelijk) voorwaardelijke hechtenis
 • Elke volgende overtreding: steeds hogere strafeis

Als je dan gaat motorrijden zonder motorrijbewijs en dan ook nog eens dit soort toestanden gaat uithalen, dan weet je zeker dat je een hogere boete krijgt.

Gevolgen bij herhaaldelijk motorrijden zonder motorrijbewijs

Bij een eerste overtreding kom je nog weg met een geldboete en bij de tweede overtreding binnen vier jaar ook. Bij herhaaldelijk zonder motorrijbewijs rijden, volgt bij een derde overtreding een eis tot onvoorwaardelijke hechtenis. Het openbaar ministerie raadpleegt bij een overtreding in verband met het rijden zonder rijbewijs op een motorvoertuig het JDS.

Dat is de afkorting voor het Justitieel Documentatie Systeem. Op basis hiervan bepaalt het OM of er sprake is van recidive en past daar de strafeis op aan. Bij de derde overtreding krijg je net als bij de tweede overtreding een dagvaarding.

Het verschil is echter dat er voor de tweede overtreding nog een eis voor een geldboete is bij de kantonrechter. Eventueel in combinatie met voorlopige hechtenis. Ga je daarna nog een keer in de fout? Het openbaar ministerie eist dan hechtenis van twee weken onvoorwaardelijk.

Elke volgende overtreding leidt weer tot een hogere eis van hechtenis. Bijvoorbeeld drie weken onvoorwaardelijk bij de vierde overtreding en vier weken onvoorwaardelijk bij de vijfde overtreding.

 • Eerste overtreding: boete zonder tussenkomst rechter
 • Tweede overtreding: dagvaarding met eis tot geldboete en voorwaardelijke hechtenis
 • Derde overtreding: dagvaarding met eis tot hechtenis (2 weken onvoorwaardelijk)
 • Vierde overtreding: dagvaarding met eis tot hechtenis (3 weken onvoorwaardelijk)
 • Vijfde overtreding: dagvaarding met eis tot hechtenis (4 weken onvoorwaardelijk)
Uiteindelijk naar de rechter bij herhaald motorrijden zonder rijbewijs

Uiteindelijk naar de rechter bij herhaald motorrijden zonder rijbewijs

Je ziet dat de straffen hoger zijn naarmate het aantal keer zonder motorrijbewijs op de motor te hebben gereden toeneemt. Het rijden zonder rijbewijs op een motorrijtuig is een overtreding en geen ernstig strafbaar feit. Het is echter wel zo dat de straffen voor een dergelijke overtreding als relatief hoog zijn aan te merken.

Vooral als er sprake is van herhaald rijden zonder rijbewijs. Voor het bepalen van de strafmaat van rijden zonder rijbewijs bij recidive zijn er richtlijnen voor het openbaar ministerie.

Gevolgen motorrijden zonder motorrijbewijs bij ongeluk

Een boete of hechtenis is het gevolg van motorrijden zonder motorrijbewijs. Dat is een overtreding en een strafbaar feit. Het rijden op een motor zonder geldige bevoegdheid kan echter ook nog andere gevolgen hebben. Stel je voor dat je op de motor rijdt zonder rijbewijs en je veroorzaakt een ongeluk?

Bijvoorbeeld doordat je door onoplettendheid tegen een auto botst die in vangrail terecht komt. Dan zijn de gevolgen niet te overzien. Bovendien mag je hopen dat er geen lichamelijk letsel is bij de inzittenden van de auto.

Je krijgt in elk geval problemen met de verzekeringsmaatschappij als je zonder motorrijbewijs met de motor het ongeluk hebt veroorzaakt. De schade die is veroorzaakt met rijden op de motor zonder geldig rijbewijs is op jou te verhalen.

De verzekeraars hebben in de polis voorwaarden beschreven. Daar staat doorgaans in dat de uitgekeerde schade te verhalen is op de verzekerde indien een geldig rijbewijs ontbreekt. Daarnaast is er over het algemeen sprake van het beëindigen van de motorverzekering.

Als je bij het motorrijden zonder rijbewijs een ongeluk maakt, dan heb je echt een probleem.

Als je bij het motorrijden zonder rijbewijs een ongeluk maakt, dan heb je echt een probleem.

Het motorrijden zonder motorrijbewijs heeft dan ook niet alleen strafrechtelijk gevolgen, maar ook civielrechtelijke gevolgen. Het is in geen enkel opzicht verstandig om zonder motorrijbewijs op de motor op de openbare weg te rijden. Niet alleen omdat je een boete krijgt, maar omdat je persoonlijk aansprakelijk bent bij het veroorzaken van een ongeluk.

Gevolgen motorrijden zonder motorrijbewijs bij ongeluk

 • Problemen met de verzekeringsmaatschappij
 • Meestal is er sprake van het beëindigen van de motorverzekering
 • De ontstane schade is op jou te verhalen
 • Mogelijk problemen bij het afsluiten van een nieuwe verzekering

Registratie van opgelegde boete of hechtenis

Op het moment dat je voor de eerste keer een boete krijgt voor motorrijden zonder rijbewijs vindt daar een registratie van plaats. De gegevens komen terecht in het Justitieel Documentatie Systeem. Je krijgt dus een boete opgelegd en te maken met een registratie van het strafbare feit van de overtreding.

Het JDS is bij een volgende overtreding zoals al even eerder gezegd te raadplegen door het openbaar ministerie. De strafmaat is daar vervolgens van af te leiden.

Het OM weet dan ook precies hoe vaak iemand in de fout is gegaan en binnen welk tijdsbestek dat is gebeurd. Dat tijdsbestek is namelijk ook nog van belang bij het rijden op de motor zonder rijbewijs.

Betreft het een tweede overtreding die zes jaar na de eerste overtreding plaatsvindt? In dat geval volgt er geen dagvaarding, zoals wel het geval is als het strafbare feit zich binnen vier jaar weer voordoet.

“Als er sprake is van recidive bij rijden zonder rijbewijs met oplegging van hechtenis dan volgt er een strafblad”

Als er sprake is van recidive bij rijden zonder rijbewijs met oplegging van hechtenis dan volgt er een strafblad. Dat is ook het geval als er sprake is van een voorwaardelijk opgelegde hechtenis. Is er sprake van een ontzegging van de rijbevoegdheid als bijkomende straf in een rechtszaak? Ook dan geldt dat deze straf een vermelding krijgt op het strafblad.

Bijstand van advocaat bij derde overtreding rijden zonder rijbewijs

Bij een derde overtreding is het raadzaam om bijstand van een advocaat te vragen. Het OM eist dan onvoorwaardelijke voorlopige hechtenis. Het voordeel van de bijstand van een advocaat is dat je mogelijk nog onder deze voorlopige hechtenis uitkomt.

Bijvoorbeeld door aannemelijk te maken dat hechtenis te verstrekkende gevolgen heeft. Er zijn bovendien omstandigheden die in het voordeel werken. Dat is als je inmiddels bent begonnen met motorrijlessen of als je het motorrijbewijs na de overtreding hebt behaald.

Bij een 3e keer betrapt met rijden zonder rijbewijs, schakel dan zeker een advocaat in

Bij een 3e keer betrapt met rijden zonder rijbewijs, schakel dan zeker een advocaat in

Ben je van plan om een advocaat in te schakelen? In dat geval is het aan te raden om een gespecialiseerde advocaat te nemen. Er is dan sprake van de nodige ervaring in rechtszaken waar rijden zonder rijbewijs op de rol heeft gestaan.

Indien je een rechtsbijstandsverzekering hebt, is het verstandig om te kijken of je daar een beroep op kunt doen. Niemand zit op een voorwaardelijke hechtenis te wachten waarbij je gevangen komt te zitten.

Bij de eerste overtreding is bijstand van een advocaat doorgaans niet nodig. Er volgt een strafbeschikking met boete en geen rechtszitting. Bij een tweede overtreding binnen vier jaar komt er wel een dagvaarding, maar dan is er sprake van een eis tot voorlopige hechtenis. Overigens is het altijd mogelijk om eerst advies te vragen aan een advocaat.

Gerelateerde vragen

Waarom zit er verschil in boete en straf bij motorrijden zonder motorrijbewijs?

Er is verschil in het soort overtreding. De boete is minder hoog als je wel een motorrijbewijs hebt, maar deze net een paar maanden is verlopen. Dat is minder erg dan wanneer je motor rijdt en helemaal geen rijbewijs hebt. De boete is in dat geval hoger. Recidive wordt streng bestraft met hechtenis.

Welke motorrijbewijzen zijn er?

Er zijn verschillende categorieën voor motorrijbewijzen beschikbaar met een onderverdeling in A1, A2 beginner, A2 doorstromer, A beginner en A doorstromer. De leeftijd waarop je rijles voor een categorie mag nemen varieert. Ook het type motor met cilinderinhoud en vermogen zijn variabel.

Met welk motorrijbewijs mag ik op welke motor rijden?

Rijbewijs A1 is geschikt voor een lichte motor van 125CC en maximaal 11 kW. Rijbewijs A2 is geschikt voor een middelzware motor tot 35 kW. Rijbewijs A is geschikt voor zware motoren met onbeperkt vermogen.

Gerelateerde onderwerpen

Geld verdienen met je motorrijden passie?

Rijd je motor, heb je iets met motoren, werk je met motoren, maak je toertochten, sleutel je aan motoren, heb je een oldtimer, geef je motorrijles, ga je op motorvakantie, enz, enz. dan heb je vast en zeker leuke en/of interessante motorverhalen om over te schrijven, je hoeft echt geen schrijver te zijn.

Lees hoe je geld kunt verdienen door over motorrijden voor ons te schrijven.

Over de schrijver
Vanaf 1981 tot heden 9 motorfietsen in bezit gehad - 2 Voortgezette Rijopleidingen (VRO) - 1 Circuit Rijvaardigheids Training (CRT) - 30+ jaar motorvakantie ervaring - lid FJR-club Nederland
Reactie plaatsen